baner6.jpg

Od marca 2014 roku 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowie z klas IV – VI bierze udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki,  promującego i  wspierającego rozwój sportu dla wszystkich pod nazwą „Multisport”. Uczniowie uczestniczą w półtoragodzinnych zajęciach 3 razy w tygodniu. Projekt trwa do końca czerwca bieżącego roku i będzie kontynuowany w miesiącach wrzesień – grudzień 2014. Głównymi celami realizowanych zajęć są:

- upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych;
- zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;
- podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia;
- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

Podczas zajęć uczniowie kształtują szybkość, gibkość, zwinność poprzez wprowadzanie elementów lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki. Biorą udział w grach i zabawach ruchowych, doskonaląc umiejętności techniczne i taktyczne poznanych gier oraz ucząc się współpracy w grupie i przestrzegania zasad fair – play. Wszystkie zajęcia prowadzą do znacznej poprawy sprawności fizycznej uczniów, zwiększenia ich pewności siebie i podniesienia samooceny. Uczniowie ci stanowią również reprezentację szkoły w zawodach sportowych, a część z nich nabywa umiejętności sprawnościowych i przygotowuje dobra formę na następny rok szkolny.  Największe efekty będą widoczne po zakończeniu cyklu zajęć. Uczniowie uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, cieszą sie z czynionych postępów i tworzą wesołą, zgraną grupę, która liczy sie ze swoim zdaniem i pomaga sobie nawzajem. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała sprzęt sportowy który wykorzystuje w codziennych zajęciach.