b1.jpg

W miesiącu kwietniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie rozpoczęła się realizacja gminnego projektu ekologicznego „Odpady - proste zasady”.

W ramach inauguracji projektu w naszej szkole wykonana została na korytarzu gazetka ścienna. Głównym celem powstałej gazetki było zapoznanie społeczności szkolnej z „Wędrówką śmieci”, która przedstawiona została w postaci schematu. Uczniowie dzięki niej dowiedzieli się  w jaki sposób wytwarzane są odpady i jaką drogą mogą powędrować w zależności od zachowań ludzi. Obserwują jak selektywna zbiórka odpadów oraz prowadzenie kompostowników przydomowych wpływa na  zmniejszenie ilość odpadów zmieszanych.

Wspomniana gazetka jest jednocześnie pierwszą z kilku poświęconych projektowi „Odpady – proste zasady”. W miesiącu kwietniu grupa uczniów przygotowała informację dotyczącą zaplanowanych do realizacji  zadań w rozbiciu na miesięczną realizację.