baner2.jpg

W dniu 14 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w  Jaroszowie został przeprowadzony Konkurs Informatyczny pn. „GIMBIT - mistrz komputera”, w którym wzięło udział 14 uczniów z klas I-III gimnazjum.

Konkurs polegał na tym, żeby uzyskać jak największą ilość punktów w wyniku udzielenia prawidłowych odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru, który zawierał 30 pytań. Test był zamieszczony na  stronie internetowej szkoły, a uczniowie zaznaczali tylko odpowiedzi na przygotowanych kartach. Przed rozpoczęciem konkursu dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz życzyła wszystkim wysokich wyników i samych trafnych odpowiedzi.

OTO INFORMACJA TABELARYCZNA, JAK PORADZILI SOBIE POSZCZEGÓLNI UCZNIOWIE

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Punkty

KEBŁESZ MICHAŁ

I a

27

KOŁODZIEJ BŁAŻEJ

III a

21

LEWICKI KACPER

III a

20

BOHONOS SZYMON

III a

19

GAJEWSKI DAMIAN

III a

17

BOHONOS  OLIWIA

II a

17

FEDAK ALEKSANDRA

I a

16

WOŁOWIEC AGATA

III a

16

ABRAM MACIEJ

I a

16

SKOLIMOWSKA  OLIWIA

II a

16

DRZEWICZ ALEKSANDRA

II a

15

KUSZAJ KINGA

III a

15

SZYMKIEWICZ  BARTOSZ

II a

14

PALIWODA  SANDRA

II a

14

Tydzień wcześniej zorganizowany został konkurs nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów przeciwpożarowych. W tym konkursie wzięło udział również 14 uczniów gimnazjum. Sposób przeprowadzenia konkursu był podobny. Jednak test zawierał więcej pytań: z ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy - 25 oraz z przepisów przeciwpożarowych - 25.

WYNIKI TEGO KONKURSU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwisko i imię

Klasa

Punkty z cz.1 (brd)

Punkty z cz.2 (p.poż.)

Łączna ilość punktów

FEDAK ALEKSANDRA

I a

17

18

35

KEBŁESZ MICHAŁ

I a

21

13

34

WOŁOWIEC AGATA

III a

15

18

33

KOŁODZIEJ BŁAŻEJ

III a

18

14

32

BOBOWSKI MATEUSZ

III a

16

15

31

DRZEWICZ ALEKSANDRA

II a

16

11

27

DYLEWSKA ANNA

III a

10

15

25

SABAT DOMINIKA

I a

11

11

22

SYDOR DOMINIKA

I a

12

10

22

ADAMCZYK MARCIN

II a

10

11

21

RASAŁA PATRYK

II a

13

7

20

KUSZAJ KINGA

III a

14

6

20

KOZAKIEWICZ JUSTYNA

III a

11

7

18

OLSZOWY KRYSTIAN

II a

7

4

11

Zwycięzcom należą się słowa uznania i serdeczne gratulacje. Ponadto gimnazjaliści, którzy zajęli pierwsze III i IV miejsca mają prawo startu w kolejnych etapach w/w konkursów.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów odpowiedzialni byli nauczyciele: Tomasz Dziurla, Waldemar Abram i Krzysztof Dziurla.