baner8.jpg

W niedzielę 23 września 2012 r. w Rusku odbyło się „IX Spotkanie Religijno-Patriotyczne” poświęcone pamięci wszystkich poległych oraz żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki oraz pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą św. koncelebrowaną w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku, której przewodniczył ks. kanonik Jan Olender – Proboszcz Parafii Jaroszów. Księdzu Janowi towarzyszyli przy ołtarzu koncelebransi: o. Wiesław Waśniowski - paulin z Australii, ks. Andrzej Mucha SAC i ks. Tomasz Idczak SAC - pallotyni, którzy od niedzieli rozpoczęli głoszenie misji świętych w Parafii Jaroszów. Ks. Tomasz wygłosił bardzo piękną i bogatą w treści okolicznościową homilię. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogacił tradycyjnie zespół wokalno-instrumentalny „Jeruzalem” z Jaroszowa.

Po Mszy św. o godz. 13.15 nastąpiło procesyjne przejście z kościoła na cmentarz w Rusku przed tablicę pamiątkową pn. „Golgota komunizmu”, gdzie złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowo refleksji skierował do uczestników pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia. Wśród przybyłych gości i uczestników tej podniosłej uroczystości był również pan Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów), który podzielił się z zebranymi krótką autorefleksją nt. organizowania w Rusku uroczystości poświęconych pamięci poległych więźniów. Po złożeniu kwiatów odśpiewano wspólnie pieśń „Boże coś Polskę”.

O godz. 14.00 uczestnicy spotkania przybyli do Świetlicy Wiejskiej w Rusku. Organizatorzy powitali przybyłych gości i wszystkich uczestników tej podniosłej uroczystości oraz zaprosili na przygotowany pyszny słodki poczęstunek. Następnie rozpoczęło się krótkie seminarium popularno-naukowe nt. „Obozu Pracy Więźniów w Rusku”, któremu przewodniczyli: Adam Pleśnar - Przewodniczący Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów z Wrocławia i Tomasz Dziurla – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, radny Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz Przewodniczący Stałego Komitetu organizującego spotkania w Rusku. W ramach seminarium wygłoszony został jeden referat, przygotowany przez pana dra Ksawerego Jasiaka - starszego inspektora Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu Delegatura w Opolu nt. „Młodzieżowe organizacje konspiracyjne działające na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki”.

Po wygłoszonym referacie wywiązała się burzliwa dyskusja zapoczątkowana przez pana Tadeusza Kazimierza Mroza – byłego więźnia OPW w Rusku, w tym również pojawiły się liczne wypowiedzi i pytania ze strony uczestniczek i uczestników seminarium.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, m. in.: pani Sabina Cebula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, członkowie Rady Powiatu, pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, pan Piotr Szmidt - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież i dzieci z wielu szkół z terenu gminy Strzegom, poczty sztandarowe, sołtysi, członkowie „AK”, „Jaworzniacy”, kombatanci oraz mieszkańcy gminy Strzegom i gminy Żarów.

Naszą szkołę – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie reprezentowali w tym roku: pani Dyrektor Beata Jankiewicz, pan Waldemar Abram (opiekun pocztów sztandarowych) oraz dwa poczty sztandarowe – z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum w Jaroszowie (łącznie 12 uczniów). Uroczystość zakończyła się ok. godz. 16.30.

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy na kolejne, jubileuszowe, spotkanie w przyszłym roku. 

Tomasz Dziurla