baner5.jpg

Uczniowie z klas I-III ZSP w Jaroszowie już drugi rok biorą udział w programie ,,Sprawny Dolnoślązaczek”, którego celem jest zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej i wdrażanie do zdrowego stylu życia.

Dzieci bardzo lubią ciekawe lekcje WF-u, a w ramach realizacji programu zdobywają poszczególne sprawności i umieszczają naklejki w swoich legitymacjach, co bardzo motywuje je do ćwiczeń. Z wielkim zapałem przystąpiły do zdobywania kolejnych umiejętności.

Aby uzyskać sprawność – TURYSTY - dzieci uczestniczyły w wielu pieszych wycieczkach i spacerach po najbliższej okolicy. W październiku uczniowie klasy II uczestniczyli w klasowej wycieczce do Zagórza Śląskiego, gdzie oprócz zwiedzania zamku Grodno wędrowali ekologiczną trasą położoną na zalesionym zboczu Góry Chojna.

Uczniowie klasy I brali aktywny udział w zajęciach muzyczno - ruchowych rozwijających sprawność fizyczną oraz umiejętność poruszania się zgodnie z podanym rytmem. Dzieci wykonywały elementy tańca zgodnie z regułami, np.: "Uciekaj myszko do dziury”, „Czarny baran", "Dwóm tańczyć się zachciało", "Mało nas".  W listopadzie drugoklasiści rozpoczęli naukę tańca śląskiego - trojaka. A swoje umiejętności taneczne zaprezentowali podczas Dnia Górnika.  W ten sposób nasi uczniowie zdobyli kolejną sprawność - TANCERZA.

W ramach zajęć wychowania fizycznego dzieci przygotowywane są do uczestnictwa w grach zespołowych. Pierwszoklasiści uczyli się jak chwytać piłkę i rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować oraz rozgrywać w małych drużynach mecze w mini piłkę ręczną.

Natomiast uczniowie z klasy drugiej i trzeciej doskonalili sprawności zdobyte w latach ubiegłych oraz zdobywali nowe: rozwijali umiejętności gry w mini piłkę nożną, koszykówkę i rozgrywali szereg meczy wewnątrz klasowych. W grze doskonalili kozłowanie piłki, podania i chwyty oraz rzuty piłką. Bardzo sprawnie grali w popularną i ogromnie lubianą przez nich grę "zbijak". Dużą radość sprawiały dzieciom gry: „ Do 5 podań” i „ Żywy kosz”. W ten sposób uzyskały kolejną sprawność - PIŁKARZA.

Wszystkie zajęcia dostarczyły  uczniom wiele emocji  i zabawy oraz uczyły współzawodnictwa. Teraz wszyscy czekają na opady śniegu, aby powalczyć o sprawność SANECZKARZA. Nad prawidłową realizacją zadań projektowych czuwają nauczycielki: Barbara Zbrożek, Elżbieta Szczepanik i Anna Madej.