baner3.jpg

W dniu 23 stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2013/2014. Atmosferę spotkania uświetniły występy artystyczne grupy uczniów z klasy IVa, w popisowym Walcu Wiedeńskim przygotowanym przez p. Violettę Posłuszną – Koziałkowską i p. Bronisławę Czaplę oraz uczniów z klasy Va, którzy przygotowani przez p. Dorotę Burzyńską, wykonali pastorałki na instrumentach muzycznych.

Po zakończonych występach artystycznych Pani dyrektor Beata Jankiewicz przedstawiła wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie.

Średnia ocen uczniów w Szkole Podstawowej wyniosła 4,04,  natomiast średnia ocen w gimnazjum 3,54.

Poszczególne średnie klas w Szkole Podstawowej wyglądają następująco:

- klasa IVa osiągnęła średnią ocen równą 3,97, klasa Va uzyskała średnią najwyższą spośród trzech klas równą 4,17, natomiast klasa VIa osiągnęła wynik - 3,97.

W Gimnazjum klasa Ia osiągnęła wynik 3,63, klasa IIa uzyskała średnią - 3,31, a klasa IIIa osiągnęła wynik najwyższy równy 3,67.

Najwyższą frekwencją w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 wykazały się klasy:

- IIa Szkoły Podstawowej równą 95%

- Va Szkoły Podstawowej wynoszącą 94%

- I a Gimnazjum równą 94%

Oceny wzorowe z zachowania otrzymało 29 uczniów w Szkole Podstawowej, oraz 16 uczniów z Gimnazjum.

Pani dyrektor wymieniła także uczniów, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu w I półroczu w poszczególnych klasach:

klasa Ia Szkoły Podstawowej:

klasa IIa Szkoły Podstawowej

klasa IIIa Szkoły Podstawowej

1.  Drożdż Julia

1. Dubielczyk Adrianna

1.  Machnikowska Natalia

2.  Gajos Oliwia

2. Peszek Hanna

2.  Puto Michał

3.  Hordyński Jakub

3. Świątoniewska Wiktoria

3.  Ziora Mikołaj

4.  Kawiak Maciej

4.Włodkowski Robert

4.  Kłyszyński Wojciech

5.  Krymska Aleksandra

5. Przepłata Szymon

 

6.  Łabędzka Kornelia

6. Bohonos Alicja

 

7.  Młynarski Kacper

7. Kmiecik Nicola

 

8.  Ondycz Wiktor

8. Lasko Adam

 

9.  Świrska Weronika

9. Dzieniszewska Malwina

 

10.       Zając Jagoda

 

 

Wśród uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej:

LP.

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

KLASA

ŚREDNIA OCEN

1.

Henike Emilia

IVa

5,45

2.

Siejk Izabela

Va

5,40

3.

Kawiak Zuzanna

Va

5,30

4.

Malinowska Zofia

Va

5,10

5.

Zięba Aurelia

IVa

5,10

6.

Goldian Klaudia

IVa

5,00

7.

Kuczerka Paulina

VIa

4,88

8.

Siejk Seweryn

VIa

4,88

9.

Kowalczyk Julia

IVa

4,82

10.

Brokos Mateusz

IVa

4,81

11.

Bohonos Sebastian

Va

4,80

12.

Makówka Maciej

Va

4,80

13.

Łobodziec Wiktoria

VIa

4,77

Uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w klasach I-III Gimnazjum :

LP.

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

KLASA

ŚREDNIA OCEN

1.

Kołodziej Błażej

IIIa

5,33

2.

Sabat Dominika

Ia

4,93

Po omówieniu wyników klasyfikacji Pani dyrektor przedstawiła kalendarium najważniejszych wydarzeń z I półrocza życia szkoły.

Następnie nadszedł czas na podziękowania dla osób, które włożyły ogromny wkład osobisty w działalność naszej placówki w I semestrze. Dyrektor – Beata Jankiewicz podziękowała wszystkim rodzicom za ogromne, osobiste zaangażowanie, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej szkole w I półroczu. Wręczyła specjalne podziękowania rodzicom oraz mieszkańcom Jaroszowa. Oto oni:

1.  Adrianna i Henryk Kowalczyk

2.  Krystyna i Waldemar Lewiccy

3.  Jolanta i Jan Kołkowscy

4.  Beata Michałowska

5.  Wioletta i Dariusz Nowak

6.  Agnieszka i Antoni Dubielczyk

7.  Sabina i Tomasz Krymscy

8.  Edyta i Dariusz Makówka

9.  Anna i Tomasz Peszek

10. Mariola i Tomasz Postawscy

11. Aneta i Andrzej Struszka

12. Aneta Baniewicz

13. Lucyna Miłek

14.  Beata Goldian

15.  Adam Antosiak

16.  Wojciech Juzoń

17.  Katarzyna Jewuła

18.  Anna Łobodziec

19.  Izabela Kisielewska

20.  Anna Kowalska

21.  Jolanta Zamojska

22.  Edward Klimczak

Po zakończonym spotkaniu ogólnym rodzice spotkali się na zebraniach z wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie szczegółowo zostały omówione osiągnięcia dzieci w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów w nauce w I półroczu i zachęcamy do dalszej pracy w kolejnym semestrze roku szkolnego 2013/2014.