baner6.jpg

W piątkowe przedpołudnie – 13 grudnia br. – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie zostały przeprowadzone prelekcje profilaktyczne.


Pogadanki prowadzone przez nadkomisarza Roberta Topolskiego i st. sierżant Anetę Włosek z Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy były zróżnicowane i dostosowane do wieku uczniów. Dzieci z klas I-III PSP wysłuchały dobrych rad i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i niebezpieczeństw wynikających z negatywnych zachowań niektórych osób dorosłych czyli „Obcy – jak się chronić”. Dla uczniów z klas IV – VI PSP pogadanka dotyczyła cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień, a dla młodzieży gimnazjalnej prelegenci przygotowali informacje z zakresu odpowiedzialności prawnej, prewencji w sprawach nieletnich, cyberprzemocy i także profilaktyki uzależnień oraz  przejawów demoralizacji i środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.  Uczniowie zostali pouczeni jak z rozwagą korzystać z Internetu, portali społecznościowych, czy komunikatorów.

Uczniowie brali aktywny udział w prelekcji zadając pytania, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi.

Spotkanie było doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem. Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.