baner7.jpg

W dniu 14.11.2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie został pokazany spektakl profilaktyczny pt. „Nad przepaścią” w wykonaniu aktorów Teatru Inspiracja z Krakowa.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się pedagog – Sylwia Chrut-Rudnicka.

Problematyka przedstawienia dotyczyła zagrożeń typowych w życiu młodych ludzi tj.  uzależnienia od używek i przemoc rówieśnicza. Spektakl pokazany przez krakowskich aktorów, może być punktem wyjścia do prelekcji i rozmów z uczniami podczas zajęć wychowawczych, bo ukierunkowane było na przeciwdziałanie uzależnieniom, a jak wiadomo jest to niezbędny elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat staje się konieczna, zważywszy na szczególnie niebezpieczne zjawiska, jakimi są palenie tytoniu, zażywanie alkoholu czy tzw. dopalaczy.

Przygotowany dla uczniów spektakl profilaktyczny stanowi jedno z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych zaplanowanych w szkole, na rzecz kształtowania odpowiedzialności u młodego człowieka. Ciekawą formą podsumowania rozważań, okazała się dyskusja, w którą chętnie włączyli się uczniowie. Profilaktyka owinięta w artystyczną, przystępną dla uczniów formę, to cel, jaki teatr zrealizował.