b1.jpg

W poniedziałek 28.10.2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się uroczysty apel z okazji 3. rocznicy nadania gimnazjum imienia Sługi Bożej Anny Jenke.

Obchody rocznicowe odbyły się tradycyjnie w sali gimnastycznej. Na początku apelu, po odśpiewaniu hymnu szkoły, uczennice prowadzące apel – Martyna Bartosińska i Agata Wołowiec, poprosiły o zabranie głosu dyrektor - Beatę Jankiewicz, która powitała zaproszonych gości: panią Edwardę Mikułę – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, pana Mariana Kudybę – Sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, panią Irenę Sajan, panią Helenę Galewską oraz panią Barbarę Żuraw - członkinie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy.

Następnie dostojni goście, społeczność gimnazjalna oraz uczniowie klasy szóstej zostali zaproszeni do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów, przygotowanego przez nauczyciela - Tomasza Dziurlę. W przygotowaniu dekoracji do tej uroczystości pomagali nauczyciele: Małgorzata Januś i Krzysztof Dziurla. Przed publicznością wystąpili nasi wspaniali gimnazjaliści: Martyna Bartosińska, Oliwia Bohonos, Aleksandra Drzewicz, Anna Dylewska, Aleksandra Fedak, Oliwia Lasko, Sandra Paliwoda, Błażej Kołodziej, Kinga Kuszaj, Patryk Rasała, Sandra Struszka, Bartosz Szymkiewicz, Gracjan Warych, Agata Wołowiec, Paulina Zamojska oraz szkolna schola „Emaus” pod kierunkiem Tomasza Dziurli.

Przepiękne świadectwa, wspomnienia, wiersze, piosenki i podkłady muzyczne skłaniały do głębokiej refleksji nad życiem naszej patronki, zadumy nad życiem i każdą jego chwilą. Odpowiednie przygotowanie i kunszt aktorski uczniów sprawiły, że program artystyczny został zaprezentowany na dobrym poziomie. Mówiono przepięknie o życiu Anny Jenke, o jej harcerstwie, o konspiracji w czasie wojny, o studiach w Krakowie, o wychowywaniu młodzieży w Jarosławiu, o jej wielkiej odwadze i życiu w trudnych czasach, w końcu o jej wielkiej miłości do Boga.

Po obejrzeniu programu artystycznego głos zabrała pani Edwarda Mikuła – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy, która pięknie wypowiadała się na temat życia i działalności naszej wspaniałej patronki.

Na zakończenie Organizatorzy zaprosili zacnych gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz na słodki poczęstunek do szkoły.

Niech nasza patronka Sługa Boża Anna Jenke będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, byśmy na co dzień chcieli czynić tylko dobro i rozsiewać miłość wokół siebie.