baner7.jpg

W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej "W-F z klasą" 22 października br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie odbyła się druga odsłona ważnego przedsięwzięcia.

Debatę prowadziła wicedyrektor Violetta Posłuszna - Koziałkowska wspierana przez dyrektor Beatę Jankiewicz i nauczycieli WF-u – Justynę Fedyczkowską i Krzysztofa Dziurlę.

W  tym spotkaniu  wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych, którzy dyskutowali na temat udoskonalenia zajęć sportowych w szkole. Wypisali, że na lekcjach wychowania fizycznego podoba im się: korzystanie z Orlika, turnieje klasowe, gry zespołowe, współpraca z nauczycielami, uprzejmość nauczycieli, ćwiczenia gimnastyczne i ciekawe rozgrzewki. Wskazali, że należy poprawić: konsekwentne sprawdzanie stroju sportowego i zasadność usprawiedliwień, zwiększenie dyscypliny, urozmaicanie gier i ćwiczeń, zwiększenie ilości sprzętu sportowego.

W drugiej części debaty uczniowie zastanawiali się nad wyborem zadania do realizacji w ramach programu "W-F  z klasą". Oto jak brzmiały dwa, wybrane przez uczniów zagadnienia:

Jak zachęcić do zdrowego żywienia w szkole?

Jak zwiększyć aktywność osób mniej uzdolnionych sportowo?

Gimnazjaliści angażowali się w opracowanie swoich zadań. Swoje pomysły i propozycje zapisywali na kartkach, które przyklejali na plakatach. Bez porozumiewania się między grupami  jednogłośnie wybrali temat zdrowego odżywiania.

Taka debata, która jest formą ewaluacji wewnętrznej formatywnej  w temacie - co jest dobre, a co złe na lekcjach WF-u przyniosła wartościową informację zwrotną i wskazówki do dalszych naszych wspólnych działań żeby udoskonalić lekcje wychowania fizycznego. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością na realizację wybranego przez nich zadania. Wskazali na: wydawanie dla uczniów owoców, warzyw i mleka, wykonywanie atrakcyjnych i motywujących do zdrowego odżywiania gazetek  szkolnych, podawanie za wzór sławnych ludzi, przeprowadzanie akcji promujących zdrową żywność, przeprowadzenie konkursu na najlepiej odżywiającą się klasę, pokazywanie korzyści wynikających ze zdrowego odżywiania, przeprowadzanie pogadanek o zdrowej żywności. Kolejnym etapem będzie opracowanie planu działań (ustalenie 3-4 zadań do wykonania  w zakresie realizacji wybranego zadania) .