baner8.jpg

Uczniowie szkoły podstawowej oraz klas I - III gimnazjum uczestniczyli od maja br. w projekcie edukacyjnym pt. ,,Nasze rady na odpady”. Koordynatorami projektu byli nauczyciele: Małgorzata Kolano i Agnieszka Nowacka. Ostatnie zadanie projektowe zostało zrealizowane we wrześniu br., podczas akcji "Sprzątanie świata". Barwny pochód przemaszerował na jaroszowskie osiedle, gdzie podczas happeningu głoszono hasła ekologiczne i rozdawano eko-ulotki.

Celem projektu było:

  • uświadomienie konieczności segregacji odpadów;
  • zrozumienie pojęć „segregacja”, „recykling” i płynących z nich korzyści;
  • upowszechnianie i propagowanie idei ochrony środowiska w szkole, miejscowości i gminie;
  • ograniczanie ilości odpadów, powstałych w toku pracy z uczniami, w gospodarstwach domowych;
  • podjęcie prób ponownego ich wykorzystania;
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole w celu realizowania zadań związanych z ochroną środowiska;
  • uświadomienie wpływu racjonalnej gospodarki odpadami na losy przyszłych pokoleń.

Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych przedstawili prezentację multimedialną przygotowaną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami. Prezentacja ta została również pokazana rodzicom na zebraniach ogólnych.

W trakcie realizacji projektu uczniowie wykonali kilkanaście różnych zadań o różnym stopniu trudności, z których wywiązali się wszyscy w stopniu zadowalającym.

Dzieci z grupy ,,O” wraz z nauczycielem wykonały wystawkę swoich prac plastycznych ,,Dbamy o życie na Ziemi” oraz uczestniczyły w zabawie dydaktycznej połączonej z wykonaniem ćwiczenia graficznego "Kolor ma znaczenie”.

Dzieci z klas I-III na zajęciach odgrywały scenki dramowe "Skargi chorej Ziemi", wymyślały hasła - rymowanki, wierszyki oraz uczyły się piosenek o tematyce ekologicznej. Wykonały również prace plastyczne, które zaprezentowane zostały na gazetkach klasowych.

Uczniowie klas IV-VI na godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych, wykorzystując swoje zdolności manualne i bujną wyobraźnię, próbowali w sposób twórczy wykorzystać odpady i wykonać z nich coś oryginalnego i niepowtarzalnego. W ten sposób powstała bogata kolekcja zabawek, "foliokwiatów" i "ekostworków”.

Uczniowie kl. V wspólnie wychowawcą wypracowali zasady postępowania dążącego do ochrony środowiska i przygotowali ekspozycję "A mogło być tak pięknie" . Wszystkie prace zaprezentowano na gazetkach szkolnych. Zorganizowano akcję: „Nie wyrzucaj, podziel się”.Natomiast uczniowie klasy I gimnazjum zaproponowali umieszczenie koszy na śmieci we wszystkich klasach lekcyjnych oraz przygotowano wystawę plakatów dotyczących nowych zasad segregacji śmieci.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum przygotowali wystawę fotograficzną: "Dzikie wysypiska w naszej okolicy", obejrzeli film pt. "Drogą śmieciarki", zredagowali tekst eko-ulotki, którą powielono i podczas happeningu rozdawano mieszkańcom Jaroszowa. Przygotowano również gazetkę "Co do jakiego pojemnika".

Uczniowie wszystkich klas przygotowali hasła i transparenty o treści ekologicznej na happening podsumowujący realizację projektu.

Mamy nadzieję, że przez podjęte działania podnieśliśmy świadomość ekologiczną uczniów, rodziców i innych mieszkańców naszej wsi. Nauczyliśmy się segregacji odpadów i poznaliśmy możliwości powtórnego ich wykorzystania. Każdy z nas zrozumiał jak ważną sprawą jest czystość otaczającego nas świata i że zależy ona od każdego z nas.

Wymiernym efektem realizacji tego projektu było zakupienie kolorowych pojemników do segregowania śmieci rozmieszczonych na terenie obu budynków naszej szkoły. Pomysł się sprawdził i teraz już śmiało możemy stwierdzić, że w jaroszowskim Zespole z ekologią jesteśmy za pan brat.