baner6.jpg

W dniu 15.10.2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się Sportowy Okrągły Stół – debata w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „W-F z klasą”.

Debatę prowadziła wicedyrektor Violetta Posłuszna - Koziałkowska wspierana przez dyrektor Beatę Jankiewicz i nauczycielkę W-F - Justynę Fedyczkowską.

W debacie wzięli udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy dyskutowali na temat udoskonalenia zajęć sportowych w szkole. Uczniowie zastanawiali się nad tym, co jest dobre w lekcjach wychowania fizycznego, a co jeszcze można poprawić. Pracowali w grupach, tworzyli plakaty, konfrontowali odpowiedzi, by w ostatecznie wypracować wspólne stanowisko.

Uczniowie zastanawiali się nad wyborem zadania do realizacji w ramach programu „W-F z klasą”. Oto jak brzmiały dwa, wybrane przez uczniów, zagadnienia:

- Jak zachęcić do zdrowego żywienia w szkole?

- Jak zwiększyć aktywność osób mniej uzdolnionych sportowo?

Uczniowie bardzo zaangażowali się w zadanie. Swoje propozycje pisali na kartkach, które przyklejali na plakatach. Mieli świadomość, że oba zagadnienia są bardzo ważne. W rezultacie, po burzliwej dyskusji, drogą głosowania wybrali do realizacji temat zdrowego odżywiania.

Debata była udana i owocna. Przyniosła rozstrzygnięcia w temacie - co jest dobre, a co złe na lekcjach W-F. Uświadomiła uczniom, jak wiele ciekawych i ważnych dla każdego młodego człowieka tematów, można zrealizować na lekcjach wychowania fizycznego i jak wiele zależy od nich samych.

Zdjęcia