baner8.jpg

Zespół Szkolno Przedszkolny z Jaroszowa wziął udział w projekcie „Dobry jak chleb”,
w wyniku którego został zakwalifikowany i otrzymał dofinansowanie posiłków w szkole od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Fundacja przyznała kwotę w wysokości 7.930,00 zł. Projekt koordynuje pedagog Sylwia Chrut-Rudnicka, która odpowiedzialna jest za akcje charytatywne.

Jestem bardzo szczęśliwa, że nasi uczniowie będą mieli zapewnione śniadania, szczególnie parówki, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. To już kolejny rok współpracy z Fundacją. Podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymane pieniądze zostaną przekazane na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 -  mówi dyrektor placówki Beata Jankiewicz

Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Wszyscy wiemy, że prawidłowe odżywianie warunkuje zdrowie, optymalny rozwój fizyczny i intelektualny oraz dobre samopoczucie. W takiej sytuacji, potrzeba dożywiania przeradza się z odruchu serca w odpowiedzialne zachowanie wobec dzieci i młodzieży.