baner2.jpg

W piątkowe przedpołudnie 20.09.2013 r. uczestnicy "X-Jubileuszowego Spotkania Religijno-Patriotycznego" przybyli na salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, by wziąć udział w sympozjum popularno-naukowym nt. "Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku". Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki oraz pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

W imieniu Organizatorów przybyłych gości i wszystkich uczestników powitała pani Beata Jankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Sympozjum przewodniczył pan Tomasz Dziurla - radny Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz Przewodniczący Stałego Komitetu Organizującego Spotkania w Rusku.

Piątkowe sympozjum składało się z trzech części:

1. Najpierw Pan dr Norbert Wójtowicz - starszy specjalista Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił referat nt. "Obozów i miejsc odosobnienia funkcjonujących w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku".

2. Następnie uczestnicy sympozjum obejrzeli program artystyczny pt. "EPOKA STALINIZMU, POLSKIE GUŁAGI", przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w oparciu o scenariusz napisany przez Renatę i Tomasza Dziurlów na podstawie książki Pana Tadeusza Kazimierza Mroza pt. Stalin umarł w polskim gułagu i wiersze więzienne z lat 1950 – 1956.

3. W ostatniej części sympozjum Organizatorzy przewidzieli wystąpienie Pana Tadeusza Kazimierza Mroza – byłego więźnia OPW w Rusku, po którym to wystąpieniu nastąpiła krótka dyskusja. Głos zabrał również Pan Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, który w swoim wystąpieniu odniósł się przede wszystkim do celowości i zasadności dalszego kultywowania tych spotkań.

W sympozjum, oprócz władz Gminy Strzegom i wielu zaproszonych gości, uczestniczyły również delegacje uczniów wraz z nauczycielami: z Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, z Zespołu Szkół w Goczałkowie, z Zespołu Szkół w Strzegomiu, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.

Pierwszy dzień jubileuszowych obchodów zakończono wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Dwa dni później, w niedzielę 22.09.2013 r. w Rusku odbyły się centralne uroczystości związane z tegorocznym „X-Jubileuszowym Spotkaniem Religijno-Patriotycznym”, poświęconym pamięci wszystkich poległych oraz żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 Mszą św. koncelebrowaną w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku, której przewodniczył ks. prałat Marek Babuśka - Dziekan Dekanatu Strzegom, koncelebransem był ks. kanonik Jan Olender – Proboszcz Parafii Jaroszów. Ksiądz Dziekan wygłosił bardzo piękną i bogatą w treści religijno-patriotyczne okolicznościową homilię. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogacił tradycyjnie zespół wokalno-instrumentalny „Jeruzalem” z Jaroszowa.

Po Mszy św. o godz. 14.20 nastąpiło przejście z kościoła przed nowy pomnik z tablicą upamiętniającą tegoroczne uroczystości jubileuszowe, a także będącą świadectwem o tym, że na strzegomskiej ziemi ginęli więźniowie polityczni w latach 1944-1956. Po przemówieniach dostojnych gości, uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika, złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowa głębokiej refleksji skierował do uczestników pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, pani Monika Wielichowska - poseł RP, pan Grzegorz Górniak - poseł RP IV kadencji Sejmu, pani Janina Piekarz - działaczka społeczna oraz, który podzielił się z zebranymi krótką autorefleksją nt. pobytu w obozie w Rusku i organizowania cyklicznych uroczystości poświęconych pamięci poległych więźniów. Pan porucznik Tomasz Szymański odczytał "Apel poległych", po którym nastąpiła salwa honorowa wykonana przez kompanię Honorową Wojska Polskiego z Wrocławia pod dowództwem pana majora Roberta Treli. Po ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów odśpiewano wspólnie „Rotę”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i samorządowych, m. in.: pani Monika Wielichowska - poseł RP, pan prof. dr hab. Emil Antoniszyn, pan Grzegorz Górniak - poseł IV kadencji Sejmu RP, pan Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, pani Sabina Cebula - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, pan Marek Zywer - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, członkowie Rady Powiatu, pan Wiesław Witkowski - Zastępca Burmistrza Strzegomia, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, pan Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów) wraz z rodziną, pani Janina Piekarz - działaczka społeczna, pani Ewa Pleśnar - żona zmarłego niedawno Adama Pleśnara - współinicjatora spotkań w Rusku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież i dzieci z wielu szkół z terenu gminy Strzegom, poczty sztandarowe, sołtysi, druhowie OSP w Jaroszowie, członkowie „AK”, „Jaworzniacy”, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy gminy Strzegom i gminy Żarów. Uroczystość zakończyła się ok. godz. 15.40.

Na uroczystościach jubileuszowych w Rusku naszą szkołę reprezentowali: pani Beata Jankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, pan Tomasz Dziurla - współorganizator, pan Waldemar Abram i pan Krzysztof Dziurla - opiekunowie obu pocztów sztandarowych oraz wspaniała młodzież, pełniąca honorową straż przy sztandarach szkolnych.