b1.jpg

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie po wakacyjnej przerwie zabrali się do niesienia pomocy innym. Zaplanowali działania na  rok szkolny 2013/2014.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka.

Jako koordynator Koła Wolontariatu postaram się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wiem, że uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Dziękujemy naszej p. dyrektor Beacie Jankiewicz, która nas wspiera i motywuje do działania.

 

koordynator ds.wolontariatu

pedagog – Sylwia Chrut-Rudnicka