b1.jpg

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaroszowie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2013 roku realizowany był projekt edukacyjny

„Ekologicznie i kulturalnie przez doświadczenie”

 


opracowany i wdrożony przez zespół w składzie: Dorota Burzyńska, Violetta Posłuszna-Koziałkowska, Bronisława Czapla. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły mieli szansę obcowania ze sztuką i przyrodą oraz korzystania z bogatych zasobów kultury i nauki naszego regionu. Głównym celem projektu było uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę i ekologię poprzez pokazanie im, a także ich rodzicom, możliwości racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, a jednocześnie rozwinięcia własnych zainteresowań.

 

Dnia 25 kwietnia 2013r. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w ramach projektu w warsztatach i wystawach edukacyjnych w ogrodach doświadczeń „Humanitarium, dnia 8 maja 2013r. uczniowie klas 1-3 gimnazjum obejrzeli „ Panoramę Racławicką”, a także wystawy i eksponaty Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dnia 06 czerwca 2013r. uczniowie klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka uczestniczyli w przedstawieniu muzycznym „Trzy wesołe krasnoludki” na Capitolu we Wrocławiu. Wszystkie grupy w dniu wyjazdu wzięły  udział w wycieczce do sortowni śmieci „Alba” we Wrocławiu. Podczas tych wyjazdów uczniowie naszej szkoły pogłębili swoje wiadomości z zakresu gospodarowania odpadami. Poszerzyli wiedzę, prowadząc samodzielnie doświadczenia i biorąc udział w interaktywnych zabawach związanych z ciałem ludzkim i przyrodą, poszerzyli swoją wiedzę z zakresy historii Polski i teatru muzycznego, gdzie mieli okazję na wyrażenie swoich emocji oraz obejrzenie wspaniałego widowiska.

Na zakończenie projektu na terenie szkoły w dniach 10-27 czerwca 2013r. została zorganizowana wystawa dotycząca poszczególnych wyjazdów. Po każdym wyjeździe podawano informacje na stronę internetową szkoły oraz do lokalnej prasy.

Wycieczka w ramach projektu możliwa była dzięki współpracy z firmą „ALBA Group” we Wrocławiu, która w całości sfinansowała zakup biletów i przejazdu, za co serdecznie dziękujemy.