baner4.jpg

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaroszowie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec realizowany jest projekt „Ekologicznie i kulturalnie poprzez doświadczenie”

opracowany i wdrożony przez zespół w składzie: Dorota Burzyńska, Violetta Posłuszna-Koziałkowska, Bronisława Czapla. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły mają szansę obcowania ze sztuką i przyrodą oraz korzystania z bogatych zasobów kultury i nauki. Głównym celem projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę i ekologię w szerokim znaczeniu tych słów poprzez pokazanie im, a także rodzicom możliwości racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, a jednocześnie rozwinięcia własnych zainteresowań.

Dnia 8 maja 2013r. uczniowie klas 1-3 gimnazjum uczestniczyli w ramach projektu w wycieczce do sortowni śmieci „Alba” we Wrocławiu oraz obejrzeli „ Panoramę Racławicką” a także wystawy i eksponaty Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Podczas wycieczki zgłębili swoje widomości z zakresu gospodarowania odpadami oraz poszerzyli swoją wiedzę z zakresy historii Polski.

Wycieczka w ramach projektu możliwa była dzięki współpracy z firmą „ALBA Group” we Wrocławiu, która w całości sfinansowała zakup biletów wstępu do muzeum i przejazdu.