baner2.jpg

Tuż po długim majowym weekendzie - 7 maja br. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaproszeni zostali na uroczysty apel z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie przywitani zostali przez panią Agnieszkę Nowacką, która w pięknych słowach mówiła o Ojczyźnie, porównując ją do Matki. Następnie uczniowie klasy V i VI zaprezentowali wiersze, piosenki, prezentacje obrazujące i przybliżające postanowienia Konstytucji, jej historię oraz znaczenie i symbolikę flagi państwowej. Odświętnie udekorowana sala gimnastyczna podkreślała ważność słów padających ze sceny. Portrety twórców zapisów Konstytucji przybliżały wydarzenia roku 1791. Słowa pieśni „Witaj, majowa jutrzenko” przypomniały o wadze, jaką w tamtym okresie w historii narodu miało uchwalenie Konstytucji - pierwszej w Europie i drugiej na świecie.
„W takich chwilach powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami” - powiedziała na zakończenie apelu pani dyrektor Beata Jankiewicz.