b1.jpg

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaroszowie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec realizowany jest projekt edukacyjny „Ekologicznie i kulturalnie poprzez doświadczenie”

stworzony przez zespół w składzie: Dorota Burzyńska, Violetta Posłuszna-Koziałkowska, Bronisława Czapla. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły mają szansę obcowania ze sztuką i przyrodą oraz korzystania z bogatych zasobów kultury i nauki. Głównym celem projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę i ekologię poprzez pokazanie im, a także ich rodzicom możliwości racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, a jednocześnie rozwinięcia własnych zainteresowań.

Dnia 25 kwietnia 2013r. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w ramach projektu w warsztatach i wystawach edukacyjnych w ogrodach doświadczeń „Humanitarium” oraz w wycieczce do sortowni śmieci „Alba” we Wrocławiu. Podczas wycieczki pogłębili swoje wiadomości z zakresu gospodarowania odpadami oraz poszerzyli wiedzę, prowadząc samodzielnie doświadczenia i biorąc udział w interaktywnych zabawach związanych z ciałem ludzkim i przyrodą.

Wycieczka w ramach projektu możliwa była dzięki współpracy z firmą „ALBA Group” we Wrocławiu, która w całości sfinansowała zakup biletów i przejazdu.