baner4.jpg

Wczesnym rankiem 17 kwietnia br. sześcioro naszych uczniów wraz z p. Tomaszem Dziurlą udało się do Ząbkowic Śl., by wziąć udział w etapie rejonowym dolnośląskiego konkursu pn. „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”.

Konkurs rozpoczął się o godz. 9.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. Zespół Szkolno-Przedszkolny reprezentowali: Maciej Abram, Aleksandra Fedak i Dominika Sabat (reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej) oraz Błażej Kołodziej, Agata Miklaszewska i Magdalena Szczepny (reprezentacja Gimnazjum). Warto podkreślić fakt, że byliśmy jedyną szkołą z terenu gminy Strzegom, która rywalizowała z innymi szkołami na etapie rejonowym.

W pierwszej części uczniowie indywidualnie rozwiązywali testy wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa. Suma punktów uzyskanych przez członków każdego zespołu decydowała o miejscu szkoły w klasyfikacji ogólnej.

Po godz. 10.00 wszyscy uczestnicy konkursu przeszli do hali sportowej, gdzie wzięli udział w drugiej części konkursu – mięli bowiem do wykonanie po 4 zadania praktyczne. Zespoły uczniowskie po wylosowaniu numerów startowych, przez prawie cztery godziny wykonywały zadania praktyczne na 4 stacjach. Zadania na każdej stacji punktowane były w skali 0-20 pkt.

Zadania oceniano według karty ocen, w której sędziowie wpisywali uzyskane przez zespół punkty. Zespół uczniów wybierał spośród siebie lidera odpowiedzialnego za wykonanie poszczególnych zadań. Na każdej stacji funkcję lidera mógł pełnić inny uczeń.

Do finału wojewódzkiego Komisja konkursowa zakwalifikowała regulaminowo po dwa najlepsze zespoły w każdej kategorii (szkoły podstawowe oraz gimnazja) z eliminacji rejonowych, które zdobyły największą ilość punktów z części teoretycznej i praktycznej łącznie. Nasze drużyny niestety nie weszły do finału.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników ok. godz. 14.30, pełni wrażeń, wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas udziału w konkursie wróciliśmy do domu na zasłużony odpoczynek.