b1.jpg

5 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie już po raz jedenasty odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Kręgu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele placówek korczakowskich z Dolnego Śląska, aby podsumować Rok Janusza Korczaka 2012. Przewodniczący Kręgu, Jacek Krogel, podziękował za ogromny wkład pracy w jubileuszowym roku naszego Patrona. Szereg działań Kręgu zauważony został i zamieszczony w ogólnopolskim sprawozdaniu wydarzeń roku 2012. Tradycyjnie już w trakcie spotkania przygotowano plan pracy Kręgu na rok 2013. Obok stałych działań Kręgu, tj. przeglądy artystyczne czy zawody sportowe, znalazły się plany szkoleń i wystaw przygotowanych w oparciu o współpracę z Fundacją Dom Pokoju, której przedstawiciele – Edward Skubisz i Anna Siemieniec aktywnie uczestniczyli w obradach. Powitaliśmy w naszym gronie przedstawicieli nowych placówek, które pragną dołączyć do korczakowskiej rodziny - dyrekcje i nauczycieli z Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. Cieszymy się, że Krąg Dolnośląski zrzesza już 15 placówek, których współpraca dynamicznie się rozwija.