baner2.jpg

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie we wtorkowe przedpołudnie, 30 kwietnia 2019 roku, odbyła się próbna ewakuacja. Tematyką ćwiczeń było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonych budynków szkolnych.

Głównym celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji. W ewakuacji uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły (przedszkolaki, uczniowie klas I-VIII i kl. III gimnazjum), nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie i nauczyciele, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili oba budynki szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Zbiórka na podwórku szkolnym była potwierdzeniem, że wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować w wyznaczonym czasie. Należy podkreślić, że uczniowie bez paniki wykonali zadanie związane z próbną ewakuacją.

Corocznie w czasie ewakuacji szkołę odwiedzają druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie, którzy nadzorują przebieg ewakuacji i instruują uczniów oraz pracowników szkoły, jak należy stosować procedury ewakuacji w szkolnej rzeczywistości.

Jak zawsze, była to bardzo pouczająca, cenna i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.