baner5.jpg

W poniedziałek 29.04.2019 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy - zadania zaplanowanego w ramach realizacji programu "Bezpieczny Dolnoślązak" - które przeprowadził pan Tomasz Dziurla, szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa w ZS-P w Jaroszowie.

Prowadzący rozpoczął od wyjaśnienia uczestnikom warsztatów, kiedy i dlaczego należy rozpocząć reanimację. Zademonstrował, jak prawidłowo wezwać pomoc i jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek prowadzącego warsztaty i nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz tego, jak należy wezwać pomoc przez telefon.
Kolejnym etapem warsztatów było udzielanie pomocy praktycznej, czyli właściwe zastosowanie ucisków i wdechów ratowniczych. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły „fantomy”, na których uczyły się one podstaw reanimacji. Każdy uczeń mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas praktycznych ćwiczeń z użyciem fantomów.
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych uczniów naszej szkoły z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Oczywiście szkolenie nie uczyniło z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczyło ich radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Bardzo ważne jest wprowadzanie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy potrzebującym.