b1.jpg

W ramach zajęć z profilaktyki bezpieczeństwa w zakresie  zachowania się dzieci na wsi w piątek 22 marca 2019 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w Jaroszowie zaproszeni goście z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy i Powiatowej Inspekcji Pracy przygotowały i poprowadziły prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci w czasie prac polowych na wsi.

Prelekcje prowadziły: pani Lucyna  Jabłonka, pani Urszula Dembińska i pani Joanna Kuźniewska. W trakcie spotkania dzieci obejrzały film edukacyjny oraz wysłuchały ciekawych informacji na temat zachowania się w kontakcie ze zwierzętami w gospodarstwie domowym oraz w kontakcie z maszynami rolniczymi.

Wszelkie informacje prowadzące poparły przykładami z doświadczeń zebranych w czasie swojej pracy. Zaciekawieni uczniowie z klas I-VI SP chętnie wysłuchali prelekcji oraz aktywnie włączyli się w zaproponowany przez prowadzące quiz. Wszystkich nas mile zaskakiwały odpowiedzi dzieci. Ich aktywność oraz merytorycznie poprawne odpowiedzi bardzo nas cieszyły. Po raz kolejny nasze działania profilaktyczne wpłynęły na postawy uczniów w ich życiu codziennym , a bezpieczeństwo dzieci na wsi jest nam szczególnie bliskie.