baner3.jpg

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie w dniach od 17 do 21 grudnia 2018 r. i od 7 do 18 stycznia 2019 r. realizowano projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej realizowanej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Kampania została skierowana do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Celem jej jest przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu Rodzica i nauczyciela.

Działania profilaktyczno – edukacyjne prowadzone wśród uczestników projektu to diagnoza polegająca na wypełnienie ankiet  przez uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie działań w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne oraz dyskusje i prelekcje po projekcji filmu „Ekstremalni”.

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu” naszych uczniów jest kolejnym działanie podejmowanym w trosce o bezpieczeństwo i profilaktykę  zachowań mających na cele kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych i moralnie spostrzeganych.

Koordynatorami programu w szkole byli: pedagog–Violetta Posłuszna- Koziałkowska oraz nauczyciele informatyki: Waldemar Abram i Jacek Krogel.