b1.jpg

W dniu 21.11.2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie dla uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej odbył się spektakl teatralno - profilaktyczny pt. „Blogerka” przedstawiony przez Teatr Profilaktyczno - Edukacyjny „INSPIRACJA” z Krakowa.

Spektakl poruszał bardzo poważne współczesne tematy, jednak nie pozbawiony był elementów humorystycznych. Fabuła przedstawienia wprowadziła uczniów w świat młodych ludzi, którzy ulegają często w szkole i w środowisku rodzinnym przemocy i agresji.

Głównym przesłaniem spektaklu profilaktycznego, które zakończyło się warsztatami z aktorami, było unikanie agresji i przemocy rówieśniczej. Uczniowie otrzymali wskazówki, jak należy postępować w sytuacji, gdy zetkną się z tego typu problemem.