baner5.jpg

W dniu 27 października 2012 r. delegacja uczniów wyjechała do Jarosławia na sympozjum poświęcone wychowaniu młodych Polaków.

Nasz Zespół reprezentowała grupa uczniów: PAULINA ZAMOJSKA, KINGA KUSZAJ, PIOTR HALCZUK wraz z opiekunem p. KRZYSZTOFEM DZIURLĄ. Młodzieży towarzyszyła również Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy p. EDWARDA MIKUŁA.

Tę znaczną odległość, tj. 528 km, mimo uciążliwych warunków atmosferycznych udało się pokonać dzięki udostępnieniu nam przez Burmistrza Strzegomia p. Zbigniewa Suchytę samochodu służbowego z Urzędu Miejskiego, za co serdecznie dziękujemy.

W pierwszym dniu pobytu udało nam się odwiedzić miejsca pamięci poświęcone naszej patronce Annie Jenke. W niedzielę, tj. 28 października Sympozjum nt. "Aby wszyscy tworzyli jedno serce narodu" rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną w Kolegiacie Jarosławskiej. Udział dziewięciu księży z Rzeszowa, Sanoka, Lublina, Zamościa i Jarosławia podkreślił od samego początku rangę i ważność tej uroczystości. Homilię wygłosił Ks. Prałat dr Andrzej Skiba, kierując wspaniałe Słowo Boże do bardzo licznie zgromadzonej w kościele rzeszy młodzieży i dorosłych. W Miejskim Ośrodku Kultury spotkanie poprzedziła wymowna sztuka teatralna "Puchar sumienia" w wykonaniu młodzieży z Błażowej i występy zespołu wokalno-instrumentalnego z Lublina. Bogaty w wiele wartości wychowawczych wykład Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Przemyślu Ks. dr Waldemara Janigi wywołał wiele pozytywnych wrażeń i emocji. W ramach wystąpień gości zaproszonych głos zabrał p. K. Dziurla, który podziękował organizatorom za zaproszenie, dyrektorom szkół za dotychczasową współpracę w ramach istniejącej sieci szkół jenkowskich i Prezesom Stowarzyszeń za wsparcie i pomoc w realizacji działań promujących wzory dobrego wychowania. Przekazał również pozdrowienia od dyrekcji i całej społeczności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Na pamiątkę otrzymaliśmy nowe książki poświęcone Annie Jenke i wzorcom wychowania autorstwa s. Bernadety Lipian.

Pomimo dużego zmęczenia, wszyscy wracaliśmy do domu zadowoleni i usatysfakcjonowani z pobytu w Jarosławiu.

Krzysztof Dziurla