W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza - 5 grudnia 2017 r. - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie opiekun Koła Wolontariatu - Sylwia Chrut-Rudnicka  podziękowała swoim Wolontariuszom za prace na rzecz środowiska lokalnego.

Podczas spotkania p. Sylwia podsumowała dotychczasowe przedsięwzięcia zrealizowane w Jaroszowie. Wolontariusze, od początku roku szkolnego, mają za sobą już wiele akcji charytatywnych. Obecnie przygotowują dary do „Szlachetnej Paczki”,  ogólnopolskiej zbiórki żywności organizowanej przez Caritas oraz WOŚP. W ramach realizowanego projektu edukacyjnego dot. patrona – Janusza Korczaka – przeprowadzono także zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z Afryki.

Wolontariusze zapewnili, że nadal będą angażować się w pomoc innym ludziom.

Przypominamy, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony 5 grudnia 1985 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu ochotników, którzy darują innym swój czas i umiejętności.